Start

Kisa Biodlarförening

Välkommen

Föreningens syften såsom lokalavdelning av

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND är att:

 

•Väcka och befästa intresset för biodlingen.

 

•Verka för arbetets rationalisering och bi-

sjukdomarnas bekämpande.

 

•Samla medlemmarna till demonstrationer

och överläggningar av såväl praktiska

som organisatoriska angelägenheter.

 

•Ägna särskild uppmärksamhet åt

produkternas behandling.

 

•Tillse att honungen är av hög kvalitet.

 

•På allt sätt verka för biodlingens

utveckling inom området.

 

•Tillvarata medlemmarnas intressen i den

mån dessa hör samman med biodling.

 

Kisa biodlarförening © 2011 • Kontakt: info@kisabiodlarna.se •

webmaster: webmaster@kisabiodlarna.se

BIN

Binas absolut viktigaste uppgift är att pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Honungen är i sammanhanget biprodukt i dubbel bemärkelse. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver den fler bin. Det är också brist på svensk honung. Vi måste importera stora mängder varje år.

 

Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen.

"Människan har fyra år kvar att existera om våra bin skulle försvinna."

Citat:

Albert Einstein.