Aktuellt

Kisa Biodlarförening

Söndag 26 mars Kl.18.00 Vårmöte på Hargs Gästgiveri . Vi pratar om övervintringen, VSH-provtagning, bin till försäljning och andra aktuella frågor.

 

Torsdagkvällar 20 april-14sept Kl 18.00 Vi träffas i bigården alla torsdagar för ” bisamvaro ” och för att vårda bigården.

Ej 25 maj, Kr.h.dag. Ej 22juni, dag före midsommarafton.

Lördag 27/5 Resa till Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs. Föreningen står för resa och inträde. Var och en betalar sin mat. Kontakta Martin för närmare info.

Torsdag 6 juli Kl.18.00 Tema Honungsslungning

 

Söndag 19 nov Kl. 18.00 Årsmöte på Hargs Gästgiveri.

 

 

 

 

BIN

Binas absolut viktigaste uppgift är att pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Honungen är i sammanhanget biprodukt i dubbel bemärkelse. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver den fler bin. Det är också brist på svensk honung. Vi måste importera stora mängder varje år.

 

Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen.

"Människan har fyra år kvar att existera om våra bin skulle försvinna."

Citat:

Albert Einstein.