Styrelse mm

Kisa Biodlarförening

Styrelse och Bigårdsföreståndare:

Ordförande

Martin Tellström

013 - 424 32, 076-3067173

Sekreterare

Susanna Ljung

076-0468891

Kassör

Anders Gustafsson

013-211614, 010-7114661

 

Håkan Knutsson

0494 - 718 34, 070-6676721

 

Anna-Karin Andersson

073-3841151

Bigårdsföreståndare

Staffan Hultgren

0494 - 714 29

Biträdande Bigårdsföreståndare

Håkan Knutsson

0494 - 718 34

 

 

 

 

 

 

E-post

info@kisabiodlarna.se

 

BIN

Binas absolut viktigaste uppgift är att pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Honungen är i sammanhanget biprodukt i dubbel bemärkelse. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver den fler bin. Det är också brist på svensk honung. Vi måste importera stora mängder varje år.

 

Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen.

"Människan har fyra år kvar att existera om våra bin skulle försvinna."

Citat:

Albert Einstein.